Satelitní sledování

 

Satelitní střežení vozidel

Cobra Connect - ve vozidle je instalováno zařízení, které je schopno pomoci GPS zjistit přesnou pozici vozidla a tuto informaci po napadení předat na pult ochrany, kde operátor činí opatření k ochraně majetku. Systém využívající GPS navíc nabízí celou řadu doplňkových služeb jako např:
monitoring projeté trasy, sdělení momentální polohy, opuštění nebo vjetí do předem stanovené oblasti a pod.

Za co se platí kredit?

Kredit se platí pouze u nejvyššího profilu Blue, který umožňuje zákazníkovi jedinečné služby, jako je uživatelská lokalizace vozidla, ohlášení překročení nastavené rychlosti vozidla, ohlášení překročení nastavené zóny v mapě, atd. Traffic (provoz přes GSM síť), vzniklý těmito nadstandardními funkcemi, platí zákazník. Při zakoupení systému obdrží zákazník zdarma kredit v hodnotě 1000Kč. Při instalaci se během nastavení a testování systému spotřebuje 100-500Kč. Traffic, který potom zákazník vytváří využíváním nadstandardních funkcí, se odečítá z tohoto zůstatku a při snížení hodnoty kreditu pod 50Kč je zákazníkovi odeslána faktura na částku 1500Kč (bez DPH) pro "nabití" kreditu. Součástí faktury je kompletní výpis všech provedených úkonů (včetně datumu, času a ceny), za které byl kredit spotřebován.

Seznam zemí, v kterých systém CobraConnex zajišťuje dohledání vozidel?

Anglie, Belgie, Česká republika, Estonsko, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Kdy je třeba nastavit Servisní režim?

Před předáním vozidla do servisu nastavte "Servisní režim". Společně s vozidlem předejte servisnímu technikovi i kartu řidiče. Po vyzvednutí vozidla ze servisu nastavte "Normální režim". Pokud tak neučiníte, zůstanou bezpečnostní funkce systému CobraConnex omezeny!!!

Kdy je třeba nastavit Transportní režim?

Změna polohy vozidla s vypnutým motorem způsobí poplach systému CobraConnex. Proto v případě transportu vozidla trajektem nebo odtahovou službou nastavte "Transportní režim". Když okolnosti pro "Transportní režim" pominou, nastavte "Normální režim". Pokud tak neučiníte, zůstanou bezpečnostní funkce systému CobraConnex omezeny!!!

Co dělat, když nejde nastartovat motor?

Když nelze motor nastartovat, zkontrolujte, jestli máte u sebe kartu řidiče a zda je zapnutá (červená LED u tlačítka karty řidiče musí každé 3 sekundy jedenkrát slabě bliknout). Pokud nebliká, stiskněte jedenkrát tlačítko karty řidiče a tím kartu řidiče zapněte. Pokud ani nyní nelze nastartovat, použijte nouzový dálkový ovladač s pěti tlačítky, který musíte mít ve vozidle, např. v zavazadlovém prostoru. Zadáním šestimístného kódu (obdrželi jste jej v SMS bezprostředně po instalaci systému) a stisknutím prostředního tlačítka, se systém na 4 minuty deaktivuje. Během této doby musíte nastartovat motor, jinak dojde opět k automatické aktivaci systému. Pokud nouzový dálkový ovladač nemáte nebo popsaný postup nepomohl, zavolejte na zákaznickou linku +420 840 181 181. Pracovník dispečinku ověří Vaši totožnost a deaktivuje na 1 minutu systém CobraConnex. Během této doby musíte nastartovat motor, jinak dojde opět k automatické aktivaci systému. Systém je deaktivován (motor lze nastartovat), když je červená LED ve vozidle trvale zhasnutá. Systém je aktivován (motor nelze nastartovat), když červená LED ve vozidle bliká.

Co je to Pokrádežová procedura a jak probíhá?

Pokrádežovou proceduru spouští operátor pultu bezpečnostní služby při odcizení vozidla. Tato procedura současně aktivuje blokaci motoru, automatickou lokalizaci, klakson a varovná světla vozidla.

Co je GPS a proč je dobré jej využívat?

GPS (Global Positioning System) umožňuje zjistit polohu vozidla kdekoliv na zemi s vysokou přesností (cca 10m). Jednotka CobraConnex, instalovaná ve vozidle, přijímá signály ze satelitů na oběžné dráze a matematickým výpočtem zjistí svoji polohu.

Kódování autoskla vám přinese

Po08:00 - 16:30
Út08:00 - 16:30
St08:00 - 16:30
Čt08:00 - 16:30
08:00 - 16:30 167540760016754382001675450980ještě
Sozavřeno -
Nezavřeno
mapa Ukázat cestu z
Frýdku-MístkuFrýdlantuHavířovaRudnéOpavy

Jak u nás můžete zaplatit?V hotovosti, nebo kartou:

cards